Essències

Aquest projecte no pretén retratar músics ni instruments, sinó captar l’essència del fet musical, la màgia que succeeix quan les mans del músic prenen contacte amb quelcom a priori inert com és l’instrument, el reflex de petjades intemporals a la platja de la ment.

Canano

La relació entre l’home i la tècnica no és neutre: sempre en surt un resultat que pot ser tant fascinador com destructiu. Només cal pensar en l’ambivalència de l’energia nuclear. De totes maneres, hi ha molts efectes sorgits d’aquesta relació que ens passen inadvertits i desapercebuts, que donada la seva –aparent– insignificança resten en l’oblit i no deixen una empremta perenne en el temps. D’aquesta manera, contemplant les obres que donen forma a l’exposició “Essències”, Canano ens atorga la possibilitat d’experimentar quelcom que d’una altra manera resultaria impossible; la possibilitat d’experimentar l’aturada del temps. Una aturada necessària –davant del temps fugitiu– que ens permet presenciar allò més essencial i pregon de l’existència.

Marc Illa i Toni Porras – Filòsofs